Seznam Referencí
o  Výrobní, skladové a administrativní centrum firmy J.K.FOOD ve Větřkovicích
o  ZŠ Komárov - tělocvična
o  ZŠ Kylešovice - U hřiště, zateplení + výměna oken
o  Přístavba administrativní budovy firmy Armatury Group a.s. v Dolním Benešově
o  Přístavba, nástavba a stavební úpravy sportovní haly v Dolním Benešově
o  Krnov - ZŠ Janáčkovo náměstí - tělocvična - DÚR
o  Nástavba, přístavba a stavební úpravy ZŠ Janáčkovo nám. Krnov, pavilon B
o  Komárov - Přístavba tělocvičny a zázemí - DÚR
o  Polyfunkční dům na ulici. Rooseveltova v Opavě
o  OSTROJ a.s. centrální šatny s výdejnou jídel, hala "C"
o  Rekonstrukce mateřské školy na dětský domov - Budišov nad Budišovkou
o  Stavební úpravy dětského domova - Budišov nad Budišovkou
o  Rekonstrukce obj. Na Rybníčku 1
o  Dům s pečovatelskou službou BÍLOV
o  Rekonstrukce starého KD na sportovně oddech. centrum
o  Rekonstrukce objektu č. 4 pro Městskou policii Opava
o  Rekonstrukce a nástavba obj. VAKUS (DÚR, DSP, DRS)
o  Pustá Polom - staveb. úpravy domu č.p.230 na chráněné byty
o  Rekonstrukce fasády Mendlova gymnázia v Opavě
o  8 b.j. BÍLOV
o  Integrovaný objekt IPB Pojišťovna a.s.Pardubice
o  Rekonstrukce vrátnice a fasády BRANO a.s.
o  ZŠ Pustá Polom - přístavba šaten a tělocvičny
o  Lázně DARKOV - Jódová sanatoria Klimkovice
o  Lázně DARKOV - Jódová sanatoria Klimkovice
o  Víceúčelový objekt vězeňské služby v Opavě
o  Rekonstrukce objektu - Hošťálkovice
o  8 malometrážních bytů Bílovec
o  SOUTĚŽ - rekonstrukce obj. č.p. 1458 - Pardubice
o  Rekonstrukce a přístavba záchranné služby OPAVA
o  Rekonstr. obj. IPB Pojišťovny a.s. v Č. Budějovicích
o  Rekonstrukce a přístavba Zvláštní školy v Hlučíně
o  9 + 18 bj. BÍLOVEC, ul. Wolkerova
o  Studie smuteční obřadní síně pro obec Štěpánkovice
o  Vítkov - 23 bytů na ul. Opavské - Selské
o  Studie bytového domu - ul. Albrechtická, Krnov
o  KOC N. Smíchov - pasáž Štefánikova, Č.S. a.s., ZUŠ
o  Nástavba a rekonstrukce MŠ v Pusté Polomi
o  Úprava Náměstí Cypriána Lelka v Dolním Benešově
o  Rekonstrukce objektu městského obvodu v Ostravě - Hošťálkovicích
REFERENCE a INFORMACE
a r c h i t e k t o n i c k é
p r o j e k t o v é   k a n c e l á ř e

Pro zobrazení reference klikněte na vlevém sloupci umístěné reference.