Slezská projektová společnost spol. s r.o.,
Olomoucká 8, Opava, tel. 553 759511(ústředna),
pro mobilní tel.: 777-746900

Jednatelé : Ing. arch. Jarosch Erhard / Baďura Antonín / Ing. Vícha Jaromír
Hlavní architekt : Ing. arch. Jarosch Erhard
IČO : 00563145
Tel. : 553 759511(ústředna), 553 759518(hlavní arch.), viz. interní telefonní seznam
Email : sps@opava.cz

oUmístění firmy - mapa (80Kb)


Slezská projektová společnost spol. s. r. o. Opava byla založena v květnu 1991 a svoji činnost zahájila v září 1991. Základ společnosti tvořilo deset společníků - vedoucích projektantů, kteří získali svoji praxi a odbornost dlouholetým působením v opavském ateliéru Stavoprojektu Ostrava. Sídlo společnosti bylo do září roku 2001 na adrese Horní náměstí 49, od října roku 2001 do prosince 2009 bylo sídlo společnosti na adrese Hradecká 3 a od ledna roku 2010 je sídlo společnosti na adrese Olomoucká 8.

Vědomí a perspektivní potřeba zachovat komplexnost v projektování, byl opavský ateliér transformován do podoby projektové společnosti, kterou v současné době tvoří čtyři společníci a čtyři zaměstnanci. Všechny rozhodující profese jsou zajišťovány autorizovanými architekty, inženýry a techniky. Ve specializovaných činnostech spolupracujeme s osvědčenými firmami a fyzickými osobami, které získaly naši důvěru pro svůj profesionální přístup.

Naším cílem je komplexní zpracování projektové dokumentace všech druhů občanské a bytové výstavby. Nabízíme tím investorovi možnost konzultací a jednání na jednom místě za účasti všech potřebných profesí při zajišťování "jeho" akce.
Dřívější zaměření na bytovou, školskou a zdravotnickou výstavbu je v dnešní době přizpůsobeno poptávkou a pozornost je zaměřena do oblasti aktuální poptávky investorů, která se týká školství, částečně zdravotnictví, vyšší občanské event. průmyslové výstavby a v současném období i bytové výstavby.

Postupné zavádění výpočetní techniky pro zpracování projektové dokumentace je od roku 1993 rozšiřováno a je využíváno nejen ve stavebních profesích, ale i v profesích elektro, vytápění, vzduchotechnika, statika a rozpočtování. Využívání výpočetní techniky umožňuje provádění drobných úprav a změn požadovaných investorem bez dopadu na dohodnuté časové plnění. Kvalitu, variabilitu a zkrácení potřebné doby pro vypracování projektové dokumentace přivítají všichni investoři, kteří se zajímají o naši činnost a služby.
Zpracovávané studie a projekty doplňujeme na základě individuálních požadavků investorů vizualizacemi včetně jejich přenesení do fotografií. Tím získává investor reálnou představu o architektonickém a výtvarném řešení jeho záměru.

Abychom zabezpečili kontinuitu předávání zkušeností a informací, doplňujeme postupně projektovou společnost o absoloventy škol, neboť máme zájem o dlouhodobý výhled firmy.

Slezská projektová společnost je členem svazu podnikatelů ve stavebnictví a členem hospodářské komory.

Autorizace v oborech : architektura, pozemní stavby

Vlastní kapacity : architektura, pozemní stavby, statika a dynamika staveb (statické posudky a soudně znalecké posudky), rozpočtování, návrhy protiradonových opatření.

Kooperace : požární technika, POV, akustika, geologický a radonový průzkum, výškopisné a polohopisné zaměření, vytápění, vzduchotechnika, zdravotechika, elektroinstalace, výpočty a návrhy osvětlení, Průkazy Energetické Náročnosti Budov.

.