Slezská projektová společnost spol. s r.o.
Olomoucká 8, Opava, tel. 553 759511(ústředna),
pro mobilní tel.: 777-746 900


o zabezpečení potřebných podkladů pro předprojektovou a projektovou činnost
o urbanistické studie včetně jejich projednání
o zastavovací a objemové studie
o projektová dokumentace pro vydání územního rozhodnutí vč. zajištění ÚR
o projektová dokumentace pro vydání staveb. povolení vč. zajištění SP
o projektová dokumentace pro provedení stavby
o autorský dozor projektanta při provádění stavby
o technický dozor investora při provádění stavby
o inženýrskou činnost pro vydání Územního rozhodnutí a Stavebního povolení
o spolupráce s investorem při výběrových řízeních, provozních zkouškách a kolaudaci
o zpracování projektové dokumentace k žádosti o dotaci v programu NOVÁ ZELENÁ ÚSPORÁM
o zpracování Průkazu Energetické Náročnosti Budov - PENB

o autorizace v oborech, vlastní kapacity, kooperace

o umístění firmy - mapa (80Kb)

o Kontakty


Lázně Darkov - Jódová sanatoria Klimkovice
Lázně Darkov - Jódová sanatoria Klimkovice